«

»

jul 15

Clownsmuziek

Na in 1994 begonnen te zijn met compositie op de computer, was het mogelijk geworden om deuntjes vast te leggen. Clownsmuziek is hier een mooi voorbeeld van: ik liep in het huis op te ruimen, floot deze muziek, legde het vast en ruimde weer verder het huis op.

Het stuk is onder andere uitgevoerd tijdens het KUIK festival op de Koornbeurs, met clowns… In 2004 heb ik het voor mijn pianolessen bij Simon Been opnieuw genoteerd.